About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Hu Yongkai was born in Beijing in 1945. He is now member of the Chinese and Hong Kong Artists Association and council member of the Chinese Artists Association of the United States of America. He was a lecturer of the College of Fine Arts of Shanghai University. He has held many solo exhibitions in U.S.A., China, Taipei, Hong Kong, Singapore and Germany, as well as participated in Tokyo Art Expo' Art Asia, Singapore Tresors and Miami Art Expo'
Hu has formed his own persomal style by mixing oriental arts with western arts to express the traditional Chinese culture and his paintings are characterized by his passion for the native place and history. The emotion and rhythm of his works are full of artistic appeal.

HK06-015
Meet

HK06-004
Inside Curtain Outside Curtain

HK06-010
Tea House

HK06-029
Mother and Daughter

HK06-028
Reflection

HK06-019
Lotus Fragrance

HK06-032
My Baby

HK06-038
Watch Into Birds

HK06-054
Spring Is Coming

HK06-034
Dream Birds

HK06-042
Garden in Garden

HK06-092
Lotus Fantasy

HK06-044
Green Wall

HK06-033
Flower Window

HK06-035
Edge of the Window

HK06-039
Pure Hannony

HK06-097
Mother and Son

HK06-103
Opening the Door

HK06-112
Leaning Against the Window

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116