About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Ko Nam was born in Sichuan in 1963. He learned painting from Chinese painting artist Mr. Sun Xuegong and watercolour artists Mr. Luo Chibing and Mr. Mu Kanglian.
In 1982, his work "Painting of the Three Gorges" was chosen to participate in the Art Exhibition for the National Handicapped Person and was also selected for the Art Exhibition for the International Handicapped Person in Spain and Yugoslavia. In years 1992 and 1993, he took part in Art Exhibition of Master Sun Xuegong and Apprentice, Art Exhibition for the International Panda Festival in Chengdu as well as Art Exhibition of Sichuan Province.

HK05-019
Autumn of Aba Town

HK05-017
Autumn

HK05-020
Graceful Mountain Village

HK05-013
Golden Time

HK05-004
River Bank

HK05-009
Autumn Thought

HK05-006
Farm Houses

HK05-010
The Rhyme of Autumn

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116