About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Liang Yehong was born in Panyu, Guangdong Province, in 1934. He is now member of the Chinese Artists Association, Guangdong Branch deputy Chairman of Guangzhou Artists Association member of the Standing Committee of Guangdong Arts & Crafts Association and president of Guangzhou Xiang Xue Calligraphy & Painting Society.
With a creative art career of nearly four decades in which he acted as an organizer and supervisor, Liang began to display his paintings in the National Young Artists Exhibitions in the 50s. Liang's plum-and-lotus genre paintings have won reputation in China, especially in South China, and overseas. His paintings convey a special charm of lotus with consummate skill and vigorous brushwork which present a vivid country flavor and individual artistic style. Liang has been acclaimed as "Lotus fanatic" of South China.

GD01-227
Summer

GD01-268
Appraising the Summer

GD01-257
Lotus Under Sunshine

GD01-274
Love In the Rain

GD01-250
Summer Fantasy

GD01-233
Dreaming of Summer

GD01-248
Double Charming Lotus

GD01-224
Sunny Day

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116