About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Li Yongwen was born in Tianjin in 1955. He is now member of the Chinese Artists Association, member of the Oriental Arts Exchange Society and lecturer at the Department of Traditional Chinese Painting of the Tianjin Institute of Arts.
Li graduated from the Tianjin Arts and Crafts School in 1975 and remained in the school to do creation. In 1984 he entered the Tianjin Institute of Arts as a postgraduate, got the Master's Degree and stayed at the institute to teach. Li is good at drawing figure in the Gongbi style which features fine brushwork and attention to details. His works exhibit strong individuality. His works won a bronze medal at a national arts exhibition and the gold pin award at a contemporary Gongbi painting exhibition. In 1992, he held a personal exhibition in Hong Kong and published "Collection of Li Yongwen's Paintings"C

TJ02-067
Village Scenery

TJ02-010
Noon

TJ02-001
Riverside

TJ02-034
Grazing Love

TJ02-011
Life in Yi Bei

TJ02-013
Feed the Child

TJ02-014
Returning Home

TJ02-012
Countryside

TJ02-051
Riverside

TJ02-002
Mountain Queen

TJ02-015
Small Street

TJ02-066
An Historical House

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116