About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Lin Decai was born in Nanhai County, Guangdong Province in 1948. He is member of the Chinese Arts & Crafts Association, Guangdong Artists Association, president of the Guandzhou Workers'Arts Society, appointed artist at the Guangzhou Painting Academy, Guangzhou Art Gallery and sculpture designer of the Jade Carving Factory.
He has been engaged in jade sculpture design and the creation of Chinese painting for a long time. His flower-and-bird paintings have been selected for many national and provincial art exhibitions and competitions. His representative painting, "Good News to the Farmer's House" was awarded the second prize at the Chinese Painting National Cup Contest in 1988, "Spring Mud" won the silver medal at the Four Seasons Painting Exhibition and "Autumn Pond" gained the third prize at the First National Chinese Painting Exhibition. For many years, his works have been frequently exhibited in Japan, U.S.A., Canada, South Korea, Germany, Brazil, Singapore, Taiwan, Hong Kong and Macau. He has also staged his solo painting exhibitions in Taipei, Hong Kong, Singapore, Guangzhou and Beijing. In recent years, his paintings were selected for many auctions of Chinese fine works of art. His publications include "Painting Album of Lin Decai" and "Flower-and-Bird Paintings by Lin Decai"

GD14-187
The Countryard

GD14-193
Ripe Fruits

GD14-088
Joy of Harvest

GD14-238
Golden Fruit

GD14-178
A New Heaven

GD14-149
Litchi of Lingnan

GD14-175
Sweet Potatoes

GD14-223
The Red Mud

GD14-157
Home Coming

GD14-218
Startling Beauty

GD14-214
Delight

GD14-123
Golden Pond

GD14-220
The Charm of the Southern Region

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116