About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Xue Liang was born in Jingjiang of Jiangsu Province, in 1956. He is now a professional painter of Nanjing and member of the Jiangsu Provincial Artists Association.
Xue graduated from the Arts Department of the Nanjing Institute of Arts in 1982. Xue is good at landscape painting. His works feature fine lines and bold composition, with strong artistic appeal and decorativeness. He won the China Cup in 1988 and the Grand Japanese Prize and another prize at the Japanese International Exhibition of Paintings for three of his works. In 1990, he held a personal exhibition in Hong Kong to exhibit his landscape paintings.

SZ06-024
Final Fantasy

SZ06-025
The Poetry of Silent

SZ06-A
The Green Green Field

SZ06-032
Tranquil Night

SZ06-B
The Cold Mountain under the Moon

SZ06-030
Dreaming of Jiangsu

SZ06-031
Verdant Mountain udner the Setting Sun

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116