About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Zhang Guang was born in Leting County, Hebei Province in 1941. He is now member of the Chinese Artists Association, member of the Standing Committee of the Oriental Exchange Association, and professional painter at the People's Art Press.
In 1965 he graduated from the Chinese Painting Department of the Imperial Academy of Fine Arts where he studied freehand figure painting at professor Jiang Zhahe's Painting Studio. At the same time, he has also learned a lot under professor Ye Qianyu's guidance. He is skilled at figures, animals, landscape, especially horses and oxen. His works are forceful, simple, carefully constructed, and full of dynamic. His works have won appreciation from art circles at home and abroad and have also drawn collectors' attention. Published albums include "Selected Paintings By Zhang Guang" "Hand Scroll of A Hundred Oxen" and "Album of Zhang Guang Paintings"

BJ18-088
Grazing at the Spring

BJ18-082
The Joy of Grazing

BJ18-093
Grazing

BJ18-075
Grasslands Habit

BJ18-031
Harmony

BJ18-062
GrasslandsLadies

BJ18-065
Golden pasture

BJ18-091
Master of the Grasslands

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116