About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Feng Dazhong was born in 1949 in Benxi, Liaoning Province. He is now member of the Chinese Artists Association, council member of the Chinese Gongbi Painters Association and deputy chairman of Benxi Artists Association.
Feng began to learn epigraphy and calligraphy under the tutorship of veteran painter Li Xiaoru when he was a child. However, he learned painting in a really hard way. He is good at drawing landscapes and animals by carrying forward the traditions while creating new things. He has developed an elegant, bold, unrestrained, free and easy style of his own. He is particularly renowned for his "Tiger"drawn in Gongbi style, which is acclaimed as the best tiger in China. His work "First Snow"won the second class award at the International Exhibition of Paintings by Young Artists in 1985. His "Early Spring"won the gold medal at the First China Contemporary Gongbi Paintings Exhibition 1988. His work "Snow Glow"(1994) was awarded first-class prize at the Third Contemporary Chinese Gongbi Painting Exhibition. He also won the grand prize for Literature and Artworks in Liaoning Province for three years in a row. Eighteen of his works have been collected by the China Art Gallery. He exhibited his works on many occasions in Japan and Hong Kong. His publications include "Collection of Paintings by Feng Dazhong"and "Special Selection of Paintings by Fan Zeng, Song Yugui and Feng Dazhong"

DB01-064
Early Snow

DB01-040
Rest in the Shade

DB01-059
King of the Forset

DB01-063
Expecting the Moon

DB01-036
Rocking the Baby

DB01-042
Summer Dream

DB01-034
Moon Over the Verdant Mountain

DB01-032
Turning Thoughts Afar

DB01-025
In the Sunshine

DB01-043
Disdaining the World

DB01-F
The Spirit of the King

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116