About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Zhong Rurong was born in Shiwan, Guangdong Province, in 1957. He is now member of Foshan Sub-Branch of the Chinese Artists Association, member of Foshan City Technical Arts Society, president of Shiwan Painting and Calligraphy Association, ceramic artist and painter. As he was born and raised in Shiwan, he naturally became a ceramic artist. His Chinese paintings "Grapes and Birds" won the first class prize in the First Foshan Hundred Flowers Arts Competition in 1981. In the same year, he was admitted to the Sculpture Department of Guangzhou Arts Institute where he received formal and systematic training. His works enlighten new concepts and traditional flavors. Moreover, he also paints lively Chinese figures in a unique personal style. In 1991, a painting and pottery exhibition by Zhong Rurong was held in Hong Kong and the potteries were later collected in an album. In 1994, he graduated from the Master class of the Guangzhou Arts Academy with distinctive record.

GD21-125
The Eight Immorals on the Dragons

GD21-065
Lu Yu Appraising Tea

GD21-126
Zhong Kui Welcoming Fortune

GD21-066
Zen Master of Bird Nest

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116