About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Guan Yuliang was born in Heilongjiang Province in 1958. He is now president of Heilongjiang Painters Association, member of the standing committee of Heilongjiang Chinese Painting Research Association.
He graduated from the Art Department of Harbin Teachers'College in 1979 and the Chinese Painting Department of the Imperial Academy of Fine Arts in 1987. He is skilled at figure and landscape paintings. After absorbing the traditional Chinese painting techniques, he has done a lot of experiments in search of new frontier for various art expressions. He attempts to display young girls and sceneries of Guangdong region from a brand new angle. His emphasis lies on the depth of conception, simple structure and heavy adoption of semi-abstract expressions, which prevail with mystery. He has held painting exhibitions in Beijing, Taiwan, Hong Kong, Korea and the United States and has won high appreciation.

BJ17-050
The Archaic Path in the Mountain

BJ17-051
The Sparkling Eyes

BJ17-074
A Young Maid from the Mountain

BJ17-062
Legend From Afar

BJ17-075
Going to the Fair

BJ17-094
Winter Herd

BJ17-089
Going to Town

BJ17-076
Return of the Herd

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116